ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน