การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา