ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา