แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 อบต.โพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา