ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระบบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา