ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 >>>

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา