ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบ 63 ไตรมาส 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบ 63 ไตรมาส 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง