ประกาศฯ เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2563 >>>

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2563