ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบประปา(ระบบผลิตน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง