ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ..>>>

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา