ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>>

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>>

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา