คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

นายนิมนต์    ชานุชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง


นายสุบิน โสรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

นายวิโรจน์ โมธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

นางสาวเนตรนภา ตะดวงดี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา