เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา