ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิตการให้บริการประชาชน อบต.โพธิ์หมากแข้ง

สถิตการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564  รอบเดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)