ช่องทางแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ส่งข้อมูลร้องทุกข์ หรือ ข้อมูลด้านบริการของ อบต.
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

วิสัยทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

      ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานท้องถิ่นที่ใส่ใจเรื่องท่องเที่ยวและข้อมูลข่าวสารของตำบล

 

ข้อความ
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา