ผลการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาสาร หมู่ที่ 12

ผลการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาสาร หมู่ที่ 12