index

previous arrow
next arrow
Slider

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2 กันยายน 63 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง/ประกาศราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบผลิตน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง
2 กันยายน 63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบประปา(ระบบผลิตน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง
11 สิงหาคม 63 ผลการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
11 สิงหาคม 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
31 กรกฎาคม 63 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน >>>
22 กรกฎาคม 63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ี 3 >>>
20 กรกฎาคม 63 ประกาศฯ ร่าง TOR จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรดา จำนวน 1 คัน >>>
20 กรกฎาคม 63 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กรกฎาคม 63 ประกาศฯ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ>>>
22 เมษายน 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11

สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง

22 เมษายน 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 >>>
2 พฤษภาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>
3 ตุลาคม 62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
16 ตุลาคม 62 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
7 มกราคม 63 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 กุมภาพันธ์ 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2 มีนาคม 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 เมษายน 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
6 เมษายน 63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>

   เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา/ Q&A

คณะผู้บริหาร

นายนิมนต์ ชานุชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ระบบบริหารเว็บไซต์
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา