index

previous arrow
next arrow
Slider

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

Q&A ถามตอบปัญหาด่วน!

ถามตอบปัญหาด่วน! คำถามที่พบบ่อย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

E-SERRVICE

ช่องทางรับบริการของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการในสำนักงาน

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

9 พฤศจิกายน 64 ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบ 2565
9 พฤศจิกายน 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
9 พฤศจิกายน 64 ตารางแสดงราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
9 พฤศจิกายน 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
9 พฤศจิกายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
9 พฤศจิกายน 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
20 กรกฎาคม 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
29 มิถุนายน 64 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
29 มิถุนายน 64 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
26 มิถุนายน 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง

22 เมษายน 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 >>>
2 พฤษภาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>
3 ตุลาคม 62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
16 ตุลาคม 62 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
7 มกราคม 63 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 กุมภาพันธ์ 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2 มีนาคม 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 เมษายน 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
6 เมษายน 63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>

   เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา/ Q&A

คณะผู้บริหาร

จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งทุจริต

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่

ระบบบริหารเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับภูลังกา